„Dopóki trwa życie, dopóty istnieje nadzieja na lepsze życie, a jeśli jest nadzieja, zdecydowanie i działanie, to życie będzie lepsze.”

Philip G. Zimbardo

O Mnie

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, certyfikowanym psychoterapeutą akredytowanym przez wiedeński Instytut Viktora Frankla. Specjalizuję się w psychoterapii integralnejnoo-psychoterapii oraz terapii systemowej (terapia indywidualna i terapia rodzinna). Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Człowiek jest systemem i w systemie egzystuje. Nie może być postrzegany bez odniesienia do tego aspektu. Posiadam certyfikat uprawniający mnie do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi: osobami dorosłymi, młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnym. Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy rewalidacyjnej oraz psychoterapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich najbliższymi. W tym obszarze najważniejsza jest dla mnie godność osoby ludzkiej, a także odpowiedzialność i decyzyjność za własną egzystencję, która stanowi podstawę moich oddziaływań terapeutycznych.

Zobacz więcej…

Zakres usług

Poniżej znajduje się zakres usług świadczony przez Pracownię Psychoterapeutyczną „NOUS”.

Terapia indywidualna dorosłych

Leczenie lęków, fobii oraz nerwic, przywrócenie komfortu, radości i spokoju życia.

Terapia rodzinna/grupowa

Pomoc w pokonywaniu trudności, kryzysów i konfliktów w rodzinie.

Terapia par

Pomoc w kryzysach małżeńskich, praca nad odbudowaniem lub zbudowaniem od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji między partnerami oraz pomoc w problemach psychoseksualnych.

Terapia indywidualna młodzieży

Pomoc w poprawie relacji z rodzicami i rówieśnikami, radzenie sobie z silnymi i szybko zmieniającymi się emocjami oraz ukierunkowanie w dążeniu do niezależności. Pomoc w potrzebie bezpieczeństwa, wsparcia i akceptacji. Pomoc przy uzależnieniach.

Partnerzy

Gabinet i lokalizacja

Psychoterapia Poznań

Psychoterapia ma na celu oddziaływać profesjonalnie na higienę psychiczną człowieka oraz poprawiać jakość życia. Z całą stanowczością można powiedzieć, że jest ona techniką, ale także sztuką. W psychoterapii nie zatrzymujemy się na tym co było, nie grzęźniemy, tylko dajemy perspektywę pójścia dalej. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem naszych usług.

Na Stoku 5a, 61-663 Poznań