Psychoterapia

Psychoterapia ma na celu oddziaływać profesjonalnie na higienę psychiczną człowieka oraz poprawiać jakość życia. Z całą stanowczością można powiedzieć, że jest ona techniką, ale także sztuką. W psychoterapii nie zatrzymujemy się na tym co było, nie grzęźniemy, tylko dajemy perspektywę pójścia dalej. Naszym celem jest pomoc w:

odnalezieniu spokoju i równowagi życiowej

wsparciu w trudnych sytuacjach życiowych (choroba, śmierć bliskich, żałoba)

motywowaniu

rozwiązywaniu konfliktów

diagnozowaniu problemów, frustracji, nerwic

oswajaniu lęków (tremy i fobii)

pracy nad budowaniem poczucia własnej wartości

pracy nad asertywnością

poprawianiu relacji rodzinnych i zawodowych

określaniu hierarchii wartości- leczeniu zaburzeń związanych z utratą poczucia sensu, frustracją egzystencjalną, zagubieniem życiowym

leczeniu nerwic, depresji i napadów paniki, zaburzeń snu

leczeniu dolegliwości psychosomatycznych

leczeniu dolegliwości psychoseksualnych

leczeniu uzależnień

Psychoterapia Poznań cennik

Oferujemy psychoterapię dorosłych i młodzieży:

  • Terapia indywidualna dorosłych i młodzieży – 120 zł (sesja 60 min)
  • Terapia rodzinna i grupowa – 150 zł (sesja 90 min)
  • Terapia par i małżeństw – 150 zł (sesja 90 min)
  • Konsultacje psychologiczne – 120 zł (60 min)

Zapraszamy do kontaktu

ul. Zagajnikowa 9, 61-602 Poznań