O Mnie

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, certyfikowanym psychoterapeutą akredytowanym przez wiedeński Instytut Viktora Frankla. Specjalizuję się w psychoterapii integralnejnoo-psychoterapii oraz terapii systemowej (terapia indywidualna i terapia rodzinna). Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Człowiek jest systemem i w systemie egzystuje. Nie może być postrzegany bez odniesienia do tego aspektu. Posiadam certyfikat uprawniający mnie do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi: osobami dorosłymi, młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnym. Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy rewalidacyjnej oraz psychoterapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich najbliższymi. W tym obszarze najważniejsza jest dla mnie godność osoby ludzkiej, a także odpowiedzialność i decyzyjność za własną egzystencję, która stanowi podstawę moich oddziaływań terapeutycznych.

W zakresie moich zainteresowań psychologicznych znajduje się tematyka celu i sensu życia, problemy wieku dorastania czyli terapia młodzieży, która to próbuje intensywnie kształtować swoją tożsamość i nie rzadko popada w konflikty z najbliższymi osobami i otoczeniem. Współczesne życie i jego dynamika powoduje, że jesteśmy coraz bardziej dotknięci wieloma problemami będącymi jednocześnie destruktorami codziennego dnia. Współczesny świat stawia przed nami wymagania, których niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie udźwignąć, nie dając za wiele w zamian jedynie substytuty, a z nich rodzi się poczucie pustki życiowej, nerwice, psychozy, problemy w obszarze psychosomatycznym. Moja fascynacja noo-psychoterapią wynika z faktu, że ten kierunek psychoterapeutyczny, jak żaden inny jest panaceum na współczesne problemy.  Pozdrawiam i zapraszam do współpracy.

Magdalena Zborała – Orlińska